Powrót do strony głównej

                   

 

 

 

Józef Pius Dziekoński (1844-1927)

Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli historyzmu w architekturze polskiej.
Związany był z Cesarską Akademią Sztuk Pięknych w Petersburgu. Jest autor wielu
budowli sakralnych w Warszawie oraz około 46 kościołów poza Warszawą głównie
na Mazowszu. Współpracował wraz z Edwardem Lilpopem nad projektem
mauzoleum Scheiblerów w Łodzi

Poruszał się swobodnie w kręgu form zarówno neorenesansowych,
jak i neogotyckich. W niektórych pracach starał się wprowadzać elementy
architektury polskiej. Wszystkie jego realizacje, choć wiele z nich uległo
zagładzie, należą do głównych obiektów Warszawy

W dziedzinie architektury sakralnej pierwsze przeznaczone dla Warszawy projekty
Dziekońskiego powstały w końcu lat osiemdziesiątych. Architekt wygrał dwa
konkursy: na projekt kościoła św. Floriana na Pradze (rok 1886) i na projekt
powiększenia kościoła św. Aleksandra przy pl. Trzech Krzyży (rok 1883)

Możemy zaliczyć Józefa Piusa Dziekońskiego wraz z Stefanem Szyllerem do
nowej generacji architektów. Rozpoczęli działalność z końcem lat
siedemdziesiątych i zdecydowanie odgrywali ważną rolę w architekturze
Warszawy na
przełomie stuleci.


      Najważniejsze dzieła:

    Gmach Banku Zachodniego 
    Kamienica (Aleje Ujazdowskie) 
    Kamienica (Marszałkowska) 
    Kaplica Dzieciątka Jezus
    Kaplica Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
    Kościół parafialny Michała Archanioła i św. Floriana 
    Kościół parafialny Nawiedzenia NMP
    Kościół parafialny św. Aleksandra 
    Kościół parafialny św. Karola Boromeusza 
    Kościół parafialny św. Piotra i Pawła
    Kościół parafialny Zbawiciela 
    Kościół św. Stanisława
    Mauzoleum Hermana Junga
    Pomnik Adama Mickiewicza (cokół) 
    Szpital Dzieciątka Jezus

<< Powrót do strony głównej 

 IMiNS // Forum WSR // Szkola i Kursy Wizazu // WSR, Szkoła Fotografii // WSR // Strony sluchaczy WSR - powrot