Powrót do strony głównej

                   

 

 

 

 

Plac Trzech Krzyża

Wzniesiony w latach 1818-25 według projektu Chrystiana Piotra Aignera przez
Karola Jana Dollingera. Przebudowany i znacznie powiększony w laach 1886-94
według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego w formach neorenesansowych.
Kościół zniszczony w roku 1944. Rekonstruowany w 1949 roku.
Przywrócono
kościołowi (oczywiście z pewnymi zmianami) pierwotną formę aignerowskiej
rotundy.

Klasycystyczny. Budowla w formie rotundy z sześciokolumnowynii portykami od
południa (wejście główne) i północy (zakrystia i klatka schodowa), nakryty kopułą,
z kościołem podziemnym. Wnętrze rekonstruowane z wieloma zmianami. W bocznym
ołtarzu rzeźba Chrystusa w grobie, barokowa z pocz. XVIII w. Rzeźba pochodzi z
kaplicy Grobu Pańskiego Kalwarii Ujazdowskiej.

Przebudowa kościoła Św. Aleksandra była wyjątkowo trudnym zadaniem nawet dla
tak wybitnego architekta jakim był Dziekoński. Należało go znacznie powiększyć
mieszcząc się w rygorystycznie zakreślonych granicach. Dziekoński obudował
rotundę Aignera przedłużając kościół w kierunku południowym.
Portyk główny, który zachował swój klasycystyczny charakter, uległ zwężeniu,
Dobudowano dwie neorenesansowe wieże. Po bokach poszerzonej starej części
kościoła architekt wprowadził dodatkowe wejścia ujęte półkolistymi portykami.
Głównym akcentem była wielka neorenesansowa kopuła z latarnią, wzorowana na
kopule Bazyliki św. Piotra w Rzymie.

 


                                 
    Kościół św. Aleksandra - wygląd pierwotny

 

                                  
    Kościół św. Aleksandra - po przebudowie 1886-1895

 

Kolejne zdjęcia:
[1]   [2]

<< Najważniejsze dzieła

 

 WSR, Szkola Reklamy // WSR // Strony sluchaczy WSR - powrot // Forum WSR // Szkola Wizazu // IMiNS