Powrót do strony głównej

                   

 

 

 

 

Plac Weteranów

Wzniesiony w laach 1888-1901 według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego.
Około roku 1935 nastąpiło obniżenie wież .Prawie całkowicie zniszczony w 1944 roku.
Odbudowany w latach
1947-72.

Neogotycki. Jego forma miała być wyrazem stylu polskiego, za który często
brano bliżej nieokreślony „styl wiślano-bałtycki". W architekturze kościoła
odnajdujemy pokrewieństwa zarówno z wiedeńskim „Votivkirche", jak i kościołami
w Będkowie i św. Jana w Toruniu. Architekt zastosował tu rzadkie w gotyku
łuki podporowe. Z rzeźb zachowali się patroni kościoła, zniszczeniu uległo  także
"Ukrzyżowanie" i herby dłuta Woydygi.

 


   
   Kościół Michała Archanioła i św. Floriana,
   plac Wereranów

                                  
   Kościół Michała Archanioła i św. Floriana - stan obecny

      

    
     Kościół Michała Archanioła i św. Floriana - wnętrze

 

 

<< Najważniejsze dzieła

 WSR, Szkola Reklamy // WSR // Strony sluchaczy WSR - powrot // Forum WSR // Szkola Wizazu // IMiNS