Powrót do strony głównej

                   

 

 

 

 

Przyrynek 2

Wzniesiony po 1411 z fundacji książąt mazowieckich Janusza I Starszego i Anny
jako jednonawowy, ceglany, przykryty stropem, z przeskiepionynn prezbiterium.
W drugiej połowie XV wieku podwyższono nawę główną, dobudowano i
przesklepiono nawy boczne. Przebudowany w drugiej połowie  XVI wieku na
kościół trzynawowy bazylikowy na filarach ośmiobocznych. Spalony w
roku 1655. Odnowiony w latach 1759-79. W 1781 roku nastąpiła dobudowa
zakrystii. Zrujnowany w 1820 roku. Rekonstruowany w latach 1821-29 pod
kierunkiem Hilare­go Szpilowskiego. Gruntownie przebudowany według projektu
Alfonsa Kropiwnickiego 1836-41 i 1851-56. Regotycyzowany w latach 1906-15
według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego, Stefana Szyllera, Konstantego
Wojciechowskiego, Teofila Wiśniewskiego i Stefana Kozlowskiego. Uszkodzony
w 1939 roku. Spalony w roku 1944. Odbudowany w latach 1947-52, 1956-66.

Gotycki. Trójnawowy, z prezbiterium, kaplicami barokowymi na przedłużeniu
naw i zakrystią.

 

<< Najważniejsze dzieła

 WSR, Szkola Reklamy // WSR // Strony sluchaczy WSR - powrot // Forum WSR // Szkola Wizazu // IMiNS