Powrót do strony głównej

                   

 

 

 

 

Wolska 76

Wzniesiony w końcu XIX wieku według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego.
Częściowo zniszczony w roku 1939 i 1944-45. Restaurowany po 1945

Neogotycki. Trójnawowy, halowy z transeptem. Wykonany w cegle, ma tylko
jedną wieżę i odznacza się oszczędnością wystroju plastycznego, który stanowią
głównie profile łuków żebrowych spływające na filary. Podstawę filarów architekt,
jak sam przyznał, opracował wzorując się na dziedzińcu Biblioteki Jagiellońskiej

 

 

<< Najważniejsze dzieła

 

 

 

 WSR, Szkola Reklamy // WSR // Strony sluchaczy WSR - powrot // Forum WSR // Szkola Wizazu // IMiNS