Powrót do strony głównej

                   

 

 

 

 

Plac Zbawiciela

Kościół wzniesiony w latach 1901-11 według projektów
Józefa Piusa Dziekońskiego, Ludwika Panczakiewicza i Władysława Żychiewicza.
Częściowo zburzony w roku 1939 i 1944. Odbudowany w latach 1946-58.
Nazwa placu pochodzi własnie od nazwy kościoła.

Eklektyczny.Może uchodzić za przykład „narodowego eklektyzmu". Zawiera on w
sobie zarówno elementy baroku (układ planu), jak i gotyku (strzelistość wież),
głównie zaś renesansu. Widoczne jest to w attykach i bocznej kaplicy, nawiązującej
bezpośrednio do Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.
Trójnawowa bazylika z transeptem i kopułą. Ołtarz główny, ołtarz św. Ekspedyta,
ambona i zakrystia według projektu Stefana Szyllera.

 


   
    Kościół Zbawiciela, plac Zbawiciela

    
    Kościół Zbawiciela

 

Kolejne zdjęcia:
[1]   [2]   [3]

<< Najważniejsze dzieła

 

 WSR, Szkola Reklamy // WSR // Strony sluchaczy WSR - powrot // Forum WSR // Szkola Wizazu // IMiNS