Powrót do strony głównej

                   

 

 

 

 

Stefan Szyller (1857-1933)

Architekt i konserwator zabytków. Wykształcenie zdobywał w Petersburgu.

Był zwolennikiem form historycznych - nawiązywał w swej twórczości do
polskiego renesansu i baroku. Jest autorem około stu kamienic, głównie w
Warszawie, oraz licznych kościołów. Oprócz działalności w Warszawie znany
jest także z przebudowy katedry w Płocku. Jest laureatem ustanowionej
w 1927 roku Nagrody Artystycznej Miasta Warszawy.

Możemy zaliczyć Stefana Szyllera wraz z Józefem Piusem Dziekońskim do
nowej generacji architektów. Rozpoczęli działalność z końcem lat
siedemdziesiątych i zdecydowanie odgrywali ważną rolę w architekturze
Warszawy na przełomie stuleci. Stefan Szyller należał do najpłodniejszych
twórców tamtego czasu. Celował głównie w formach
klasyczno-renesansowych ineogotyckich,będąc w latach dziewięćsetnych
gorącym orędownikiem stylu narodowego. Propagował on głównie renesans,
wprowadzając w kosmopolityczne formy niektórych swoich dzieł polskie
krużganki i attyki. Polskiej architekturze narodowej poświęcił też kilka prac
teoretycznych. Efektem tej pracy są mieędzy innymi: opublikowana w 1916
roku książka „Czy mamy polską architekturę”,
oraz "Tradycja budownictwa ludowego w architekturze polskiej" wydana 
w 1917 roku."


     Najważniejsze dzieła:

    Biblioteka Uniwersytecka 
    Brama Uniwersytetu Warszawskiego 
    Dawne schronisko dla nieuleczalnie chorych
    Dom Akcji Katolickiej „Roma”    
   
Gmach Fizyki Politechniki Warszawskiej 
    Gmach Główny Politechniki Warszawskiej
 
    Gmach Kasy Pożyczkowej Przemysłowców

    Gmach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych   
    Kamienica (Aleja Armii Wojska Polskiego)
    Kamienica (
Krakowskie Przedmieście)
    Kamienica (Nowowiejska)

    Kamienica
(Aleje Ujazdowskie) 
    Kamienica
(róg  ulic Trębackiej i Wierzbowej)
    Kościół parafialny Nawiedzenia NMP
    Kościół parafialny Zbawiciela
 
    Kościół Zmartwychwstania Pańskiego
    Mauzoleum rodziny Kisiel-Kiślańskich
    Palais de Glace
    Rzeżba Chrystus dzwigający Krzyż (cokół)
 
    Wiadukt im. dr Stanisława Markiewicza 
    Wiadukt mostu im. ks. Józefa Poniatowskiego
 

 

<< Powrót do strony głównej

 IMiNS // Forum WSR // Szkola i Kursy Wizazu // WSR, Szkoła Fotografii // WSR // Strony sluchaczy WSR - powrot